Automaatiopalvelut

Miten voimme auttaa

Tarjoamme tuotekehityksen tueksi teollisuuden automaatiopalveluita.

Automaatiopalveluidemme avulla on mahdollista tehostaa tuotantoa ja koneita käyttämällä esimerkiksi robotiikkaa ja konenäköä. Modernit ja vaatimuksienmukaiset automaatioratkaisut tuovat kustannustehokkuutta ja mahdollistavat sekä toiminnan luotettavuuden että laadun tasaisuuden. Automaatioratkaisuilla voidaan myös parantaa työ- ja koneturvallisuutta ja vähentää työtapaturma.

Automaatiosuunnittelun palvelumme kytkeytyvät saumattomasti tuote- ja tuotannonkehityspalveluihimme.

Automaatiosuunnittelu

Suunnittelemme automaatiojärjestelmien ratkaisut. Teemme toimintakuvaukset, komponenttivalinnat ja turvavaatimusten selvitykset.

PLC & HMI ohjelmointi

Käytössämme on isoimpien automaatiobrändien PLC ohjelmointiympäristöt tukien IEC61131-3 standardin määrittelemiä ohjelmointikieliä. Automaation ohjelmointi pitää sisällään ohjelmasuunnittelun, konseptoinnin ja turvalogiikoiden suunnittelun.

Instrumentointi ja ohjauskeskussuunnittelu

Suunnittelemme kytkentäkaaviot ja komponenttisijoittelut ohjauskaappien, kenttälaitteiden ja kytkentäkoteloiden osalta.

Automaatiojärjestelmän käyttöönotto

Suunnittelemme ja suoritamme järjestelmän käyttöönottotestauksen tehtaalla (FAT) ja loppuasiakkaan tiloissa (SAT). Testaus ja käyttöönotto voidaan tehdä myös asiakkaan määritelmän mukaisesti.