Automaatiopalvelut

Miten voimme auttaa

Tarjoamme tuotekehityksen tueksi teollisuuden automaatiopalveluita.

Automaatiopalveluidemme avulla on mahdollista tehostaa tuotantoa ja koneita käyttämällä esimerkiksi robotiikkaa ja konenäköä. Modernit ja vaatimuksienmukaiset automaatioratkaisut tuovat kustannustehokkuutta ja mahdollistavat sekä toiminnan luotettavuuden että laadun tasaisuuden. Automaatioratkaisuilla voidaan myös parantaa työ- ja koneturvallisuutta ja vähentää työtapaturma.

Automaatiosuunnittelun palvelumme kytkeytyvät saumattomasti tuote- ja tuotannonkehityspalveluihimme.

Suunnittelemme automaatiojärjestelmien ratkaisut. Teemme toimintakuvaukset, komponenttivalinnat ja turvavaatimusten selvitykset.

Käytössämme on isoimpien automaatiobrändien PLC ohjelmointiympäristöt tukien IEC61131-3 standardin määrittelemiä ohjelmointikieliä. Automaation ohjelmointi pitää sisällään ohjelmasuunnittelun, konseptoinnin ja turvalogiikoiden suunnittelun.

Suunnittelemme kytkentäkaaviot ja komponenttisijoittelut ohjauskaappien, kenttälaitteiden ja kytkentäkoteloiden osalta.

Suunnittelemme ja suoritamme järjestelmän käyttöönottotestauksen tehtaalla (FAT) ja loppuasiakkaan tiloissa (SAT). Testaus ja käyttöönotto voidaan tehdä myös asiakkaan määritelmän mukaisesti.