Lujuuslaskenta tuotekehityksen tukena

Lasten leikkivälinevalmistaja Lappset Group Oy on tehnyt Creo Centerin kanssa yhteistyötä lujuuslaskennan parissa jo usean projektin osalta. Creo Centerin osaamista on hyödynnetty erilaisten rakenteiden analysoinnissa ANSYS simulointiohjelmaa käyttäen ja lujuuslaskentatiimi toimii tiiviissä yhteydessä Lappsetin tuotekehityksen kanssa. Tiimi tunnistaa rakenteen rasitetuimmat kohdat, ehdottaa erilaisia tapoja näiden vahvistamiseksi ja varmistaa tehtyjen muutosten toimivuuden. Näin lasten leikit ovat turvallisia jatkossakin, eivätkä rakenteet kaadu kovemmassakaan myrskyssä. 

Yhteistyö sujuu etäyhteyksin 

Nykyaikaisilla työskentelyvälineillä ja huolellisella perehtymisellä yhteistyö on onnistunut erinomaisesti Rovaniemen ja Etelä-Suomen välimatkasta huolimatta. Etätyöhön ja -yhteyksiin on jo totuttu. Projektien aikana viikoittaiset seurantapalaverit ovat tärkeitä ja erittäin tehokkaita välineitä yhteistyössä. Tärkeintä on ymmärtää asiakkaan toimintaympäristö ja tuotteiden erityiset vaatimukset. 

ANSYS/SpaceClaim ohjelman avulla laskentamalli saadaan rakennettua tehokkaasti 3D-geometriamallista ja laskennan läpimenoaika on aikaisempaa lyhyempi. ”Näin asiakas saa enemmän vastinetta panostukselleen ja voimme keskittyä olennaisiin asioihin, eli itse laskentaan ja parannusehdotusten kehittämiseen”, sanoo Creo Centerin simulaatioliiketoiminnasta vastaava Mikko Toivonen. Mahdolliset iteraatiokierrokset ovat myös kätevämmin toteutettavissa ja tuotteet täten aikaisempaa nopeammin markkinoilla. 

Lappset Group Oy:n tuotekehityspäällikkö Matti Posti on erittäin tyytyväinen laskentayhteistyöhön.

”Yhteistyö Creo Centerin kanssa on toiminut oikein hyvin ja laskelmien läpikäynti yhdessä on ollut erittäin hyödyllistä sekä auttanut löytämään hyviä parannusmahdollisuuksia rakenteisiin. Korona-aikana lähitapaamiset eivät ole olleet mahdollisia ylipäätään ja siksikin on ollut hienoa huomata, että myös yhteyksien yli homma saadaan toimimaan hienosti.” – Matti Posti, Lappset Group Oy