Creo Centerille Future Workplaces -sertifikaatti

Toteutimme syyskuussa henkilöstökyselyn, jonka vastaukset toivat meille aihetta juhlaan saamamme Future Workplaces -sertifikaatin myötä! 

Työn merkityksellisyys on noussut keskeiseen rooliin, kun työntekijä valitsee työnantajaansa ja pohtii, millaisessa työpaikassa hän haluaa tulevaisuudessa työskennellä. Me Creo Centerillä halusimme tietää, mikä on juuri meidän työntekijöillemme merkityksellistä ja miten työntekijöille merkitykselliset asiat toteutuvat arjessamme. Kasvavassa organisaatiossa on tärkeää, että jokainen henkilö saa äänensä kuuluviin ja siksi valitsimme henkilöstökyselykumppaniksemme Siqnin. Siqnin lähestymistavan ansiosta työntekijöille merkityksellisten asioiden ymmärtämisen lisäksi pystyimme samalla tutkimaan myös organisaatiokulttuuriamme sekä työtyytyväisyyttä.

Tänä vuonna kyselyn tulokset olivat erinomaiset ja saavutimme Future Workplaces 2022 -sertifikaatin. Sertifikaatti on merkityksellinen, sillä se ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen tai johdon malliin hyvästä työpaikasta, vaan sertifikaatti ansaitaan, kun organisaation kulttuuria on johdettu työntekijöitä ymmärtäen. Henkilöstöstämme 90 % vastasi kyselyyn, mikä osoittaa työpaikan asioiden olevan työntekijöillemme tärkeitä ja myös sen, että ansaitun sertifikaatin takana on lähes koko työyhteisömme.

Asiantuntijaorganisaatiossa työn mielekkyyden merkitys kohoaa ylitse muiden

Mielekkäät työtehtävät nousivat kyselyssä Creo Centerin asiantuntijoille kaikista merkityksellisimmäksi asiaksi. Lisäksi oikeudenmukainen palkka ja luontoisedut, työn ja vapaa-ajan tasapaino, vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta, sekä omia kiinnostuksia vastaavat kehitysmahdollisuudet kipusivat merkityksellisimpien asioiden viiden tärkeimmän kärkeen. Kyselyn tulosten mukaan työntekijät ovat tyytyväisiä merkityksellisten asioiden toteutumiseen, mikä konkretisoitui myös korkeana kokonaistyytyväisyytenä sekä todennäköisyytenä suositella Creo Centeriä työpaikkana.

Olemme onnellisia ja ylpeitä saavuttamastamme tunnustuksesta, mutta ennen kaikkea yhä valmiimpia kehittämään organisaatiotamme ainoaan oikeaan, eli työntekijöillemme merkitykselliseen suuntaan.