Tuotemuotoilu.

Visualisoinnit ja havainnekuvat

User Experience.
Miten voimme auttaa
terveysteknologia

Tuotevisualisoinnit

Renderöimme laadukkaita tuotekuvia tarvittaessa ennen fyysisen tuotteen valmistusta. 3D-visualisointi kertoo realistisesti miltä tuote tulee näyttämään. Kuvia voidaan käyttää esimerkiksi päätöksenteon tai markkinoinnin tukena ja laadukkaina mainoskuvina.

terveysteknologia

Tuote- ja ohjegrafiikka

Tuotegrafiikan tehtävänä on tukea tuotteen  ilmettä ja brändiä. Se voi olla käytettävyyttä parantavaa ja tuotteeseen kiinnitettävää informaatiota. Ohjegrafiikka on selkeää kuvallista ohjeistusta, joka toimii parhaimmillaan jopa ilman tekstiä.

terveysteknologia

Tekniset ohjeet

Suunnittelemme ja tuotamme asiakkaillemme erilaisia teknisiä käyttöohjeita asiakasyrityksen tarvitsemassa formaatissa. Tekninen ohje sisältää tekstiä, kuvia ja jopa animaatioita ja videoita. Ohje voidaan julkaista painotuotteena, verkossa tai laitteeseen integroituna.

terveysteknologia

Animaatiot

Animaatioilla voidaan kustannustehokkaasti havainnollistaa tuotteen toimintaa ja ominaisuuksia. Sillä voidaan ohjeistaa esimerkiksi laitteen tai laitekokonaisuuden asennusta. Hyvin tehdyt ohjeanimaatiot voivat parhaimmillaan vähentää asiakaspalvelun tarvetta. Tuotamme asiakkaillemme teknistä animaatiota, markkinointianimaatiota ja lisättyä todellisuutta (VR/AR).

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi kuvien, animaatioiden ja visuaalisten esitysten käyttäminen ajatusten välittäjänä on tehokasta kommunikointia. Hyvien visualisointien ja viestintämateriaalien luominen vaatii tekijältään paitsi teknistä osaamista myös selkeää loogista ilmaisukykyä ja tuotteen toiminnan tuntemusta. Tuotamme dokumentaatiokuvitukset ja animaatiot suoraan 3D-malleista. Ammattimainen tuotekuvaus auttaa myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua.