Miten voimme auttaa
compass

Käyttäjätutkimus ja testaus

Ajassa elävä yritys uskaltaa olla utelias, kyseenalaistaa nykyistä, tutkia asiakkaitaan ja maailmaa heidän ympärillään. Todellisessa käyttöympäristössä tapahtuvalla havainnoinnilla selvitetään käyttäjän tai asiakkaan toimintaa kaikilla aisteilla ennen kuin lähdetään pohtimaan uusia ratkaisuja. Tutkitun tiedon analysointi on yhtä tärkeää kuin tutkiminen. Oikein toteutettu havainnointi ja analysointi mahdollistaa positiivisen käyttökokemuksen suunnittelun.

viestintalaitteet

Käyttöliittymäsuunnittelu / UI

Hyvän käyttökokemuksen suunnittelu ei synny hetkessä ja erinomaisen kehittämisessä menee vielä tovi pidempään. Siihen on harvemmin myöskään oikopolkuja ja sen saavuttamiseen tarvitaan digitaalisen ja fyysisen käyttöympäristön ymmärtämistä, käytettävyysmääreiden tuntemusta, esteettistä osaamista sekä kulttuuristen eroavaisuuksien ymmärtämistä.

terveysteknologia

Ergonomia

Ergonomiatutkimus pyrkii holistiseen lähestymistapaan yksittäisten asioiden parantamiseen sijaan.  Fyysinen ergonomia keskittyy käyttäjän fyysiseen käyttöympäristöön ihmisen anatomisista ja fysiologisista lähtökohdista. Kognitiivinen ergonomia tutkii älyllisiä prosesseja kuten havaitsemista, tarkkaavaisuutta, kognitiota, motorista kontrollia ja muistivarastoja. Creo Centerin toiminta lähtee siitä, että oikeanlaisella tarvekartoituksella määritellään projektissa tarvittava ergonomisen tutkimuksen laajuus optimaalisen tuloksen takaamiseksi.

Käyttäjätutkimukset ovat tiedonhankintaa suunnittelun tueksi ja suunnitteluratkaisujen arvioimiseksi. Tavoitteemme on saada käyttötarkoitukseen soveltuva estetiikka yhdistettyä luontevaan ergonomiaan ja käytettävyyteen sekä hyvään valmistettavuuteen. Hyvä käyttöliittymä on johdonmukainen ja vaistonvaraisesti ymmärrettävä.

Yhä useammin yrityksen toimintakenttä muodostuu kokonaisuudesta, joka rakentuu fyysisten tuotteiden, digitaalisen ympäristön ja palvelun saumattomasta kokonaisuudesta. Alasta riippumatta tuotteen tai palvelun käyttäjän tyytyväisyys ja positiivinen asiakaskokemus ovat avain menestykseen.